# Stop Limit

بیت تیوب (Bit.Tube) چیست و چرا از یوتیوب بهتر است؟

ما همه می دانیم که بلاک چین یک فناوری است که باقی خواهد ماند. و به همین خاطر است که همگان آن را با آغوش باز می پذیرند. وقتی که نمی توانی چیزی را متوقف کنی باید به آن بپیوندی و حداکثر استفاده را از آن ببری. در همین راستا، پلتفرم های انتشار…
ادامه مطلب ...