ارزش ایردراپ‌های کریپتو در ۴ سال گذشته به ۲۶.۶ میلیارد دلار رسید

بیشتر بخوانید

White Frame Corner
Off-White Arrow

طبق داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko)، ارزش ۵۰ ایرادراپ برتر بازار کریپتو از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۶.۶ میلیارد دلار میرسه و ایردراپ ۶.۴۳ میلیارد دلاری یونی سواپ در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) بیشترین ایردراپ بازار بوده.

ایپ کوین (APE) در سال ۲۰۲۲ با ۳.۵۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار داره. ایردراپ ۲ میلیارد دلاری DYDX هم در سال ۲۰۲۱ با ۲میلیارد دلار، سومین ایردراپ برتر بازار بود.

در حالیکه فقط ۵ مورد از ایردراپ‌ها در سال ۲۰۲۰ توزیع شده، سال ۲۰۲۱ با ۱۸ ایردراپ افزایش قابل توجهی رو نشونه میده . اما در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به خاطر زمستان کریپتو کاهش پیدا کرده.

با وجود این، ارزش کل ایردراپ‌ها از ۷.۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۷.۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته و تازه واردهایی مثل بونک (BONK) به سرعت به ۱۰ ایردراپ برتر راه پیدا کردن.

در سال ۲۰۲۳ هم ارزش کل ایردراپ‌ها به ۴.۵۶ میلیارد دلار رسید و بیشترین میزان به ایردراپ ۱.۹۷ میلیارد دلاری آربیتروم تعلق داره. پس از اون سلستیا با ۷۲۸ میلیون دلار قرار داره.