۲ میلیارد دلار بیت کوین غیرفعال در روز گذشته جابه‌جا شدند

بیشتر بخوانید

White Frame Corner
Off-White Arrow

پلتفرم Arkham Intelligence اعلام کرده که ۴۹ آدرس قدیمی تو ۵ آدرس ادغام شدند و در حال حاضر ۴۹٬۸۵۸ بیت کوین (حدود ۲.۱۲ میلیارد دلار) دارند. 

این بیت‌ کوین‌ها فقط تو سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۲ جابه‌جا شدند و همیشه تو تاریخ و زمان یکسانی منتقل می‌شوند. این بار هم دقیقا یک هفته بعد از تایید ETFهای اسپات جابه‌جا شدند.