NAGA (NGC)

$0.03
1,009.85 تومان
NAGA
NGC Rank #1427 % 2.90
naga
تغییرات 1 ساعته %-0.45
تغییرات 24 ساعته %2.90
تغییرات 7 روزه %5.29
تغییرات 30 روزه %-25.82
تغییرات 1 ساله %-95.78
بیشترین قیمت (تاکنون)
$3.74
در تاریخ 9 دی 1396 در ساعت 00:00
کمترین قیمت (تاکنون)
$0.00760807
در تاریخ 23 اسفند 1398 در ساعت 02:12
بیشترین قیمت / کمترین قیمت (24 ساعت)
$0.03 / $0.03
  • ارزش کل بازار $2,190,389
  • حجم معاملات (24 ساعت) $29,751
  • عرضه در گردش 77,910,266 NGC
  • عرضه کل 77,910,266 NGC

NAGA (NAGA) با نماد اختصاری NGC یک ارز دیجیتال (Digital Currency) یا رمزارز (Cryptocurrency) است که با ارزش بازار حدود 2,190,389 دلار در رتبه 1427 بازار رمز ارزها قرار دارد. قیمت NAGA در این لحظه 0.03 دلار است که با احتساب قیمت تتر 35,925 تومان، با قیمت 1,009.85 تومان در ایران معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه NAGA 29,751 دلار است و قیمت NAGA در 24 ساعت اخیر، 2.9% افزایش داشته است.

NAGA نمودار تکنیکال قیمت

قیمت NAGA (NAGA) * قیمت لحظه ای NAGA * تاریخچه قیمت NGC