قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 141.17 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 22.75 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 51.29%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 13,314 تومان
قبلی
بعدی
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییر (۲۴ ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)معرفی
1$ 4,124.2754,909,332 تومان4.20%72.40 میلیارد دلار8.47 میلیارد دلار
2$ 158.302,107,584 تومان7.59%16.62 میلیارد دلار5.07 میلیارد دلار
3$ 0.3343584,452 تومان4.61%13.83 میلیارد دلار663.37 میلیون دلار
4$ 4.2556,637 تومان10.39%4.39 میلیارد دلار2.33 میلیارد دلار
5$ 51.44684,919 تومان4.70%3.12 میلیارد دلار1.24 میلیارد دلار
6$ 152.512,030,464 تومان7.17%2.69 میلیارد دلار356.87 میلیون دلار
7$ 1.0013,316 تومان0.20%2.06 میلیارد دلار10.25 میلیارد دلار
8$ 0.0942631,255 تومان4.23%1.81 میلیارد دلار118.01 میلیون دلار
9$ 0.025404338 تومان2.28%1.67 میلیارد دلار147.65 میلیون دلار
10$ 10.79143,672 تومان0.10%1.56 میلیارد دلار73.02 میلیون دلار
11$ 0.048620647 تومان6.63%1.51 میلیارد دلار47.54 میلیون دلار
12$ 68.89917,163 تومان5.76%1.22 میلیارد دلار111.30 میلیون دلار
13$ 0.3211644,276 تومان6.89%892.69 میلیون دلار9.82 میلیون دلار
14$ 52.67701,198 تومان3.63%885.53 میلیون دلار172.81 میلیون دلار
15$ 89.711,194,406 تومان5.23%776.19 میلیون دلار221.50 میلیون دلار
16$ 10.04133,609 تومان16.09%652.30 میلیون دلار327.70 میلیون دلار
17$ 0.95085412,659 تومان14.77%568.14 میلیون دلار178.49 میلیون دلار
18$ 736.819,809,688 تومان11.02%536.57 میلیون دلار2.02 میلیون دلار
19$ 4.8164,054 تومان3.09%522.02 میلیون دلار278.67 میلیون دلار
20$ 0.048479645 تومان10.70%436.31 میلیون دلار20.40 میلیون دلار
21$ 0.4505985,999 تومان2.03%353.86 میلیون دلار4.00 میلیون دلار
22$ 56.45751,621 تومان5.82%336.48 میلیون دلار175.80 میلیون دلار
23$ 2.8938,516 تومان0.24%289.30 میلیون دلار13.94 میلیون دلار
24$ 0.00487265 تومان3.33%270.20 میلیون دلار13.40 میلیون دلار
25$ 0.00140219 تومان2.62%248.94 میلیون دلار13.68 میلیون دلار
26$ 0.00207728 تومان1.77%245.88 میلیون دلار28.26 میلیون دلار
27$ 0.80140710,670 تومان3.63%241.52 میلیون دلار19.65 میلیون دلار
28$ 13.39178,333 تومان7.44%234.59 میلیون دلار11.62 میلیون دلار
29$ 1.0113,397 تومان0.14%234.73 میلیون دلار136.39 میلیون دلار
30$ 1.0013,353 تومان-0.25%204.30 میلیون دلار94.95 میلیون دلار
31$ 2.3731,577 تومان12.38%192.77 میلیون دلار467.95 میلیون دلار
32$ 1.3417,784 تومان3.33%187.33 میلیون دلار60.06 میلیون دلار
33$ 0.019176255 تومان5.37%181.78 میلیون دلار16.29 میلیون دلار
34$ 0.1397691,861 تومان1.93%173.18 میلیون دلار13.61 میلیون دلار
35$ 17.88238,097 تومان4.09%167.49 میلیون دلار1.58 میلیون دلار
36$ 1.2917,240 تومان1.78%168.30 میلیون دلار3.65 میلیون دلار
37$ 0.4606436,133 تومان3.28%167.40 میلیون دلار4.77 میلیون دلار
38$ 14.20189,121 تومان3.33%156.25 میلیون دلار3.49 میلیون دلار
39$ 0.1032701,375 تومان11.86%153.22 میلیون دلار17.28 میلیون دلار
40$ 0.80618610,733 تومان6.75%151.69 میلیون دلار2.72 میلیون دلار
41$ 0.2549823,395 تومان1.97%148.98 میلیون دلار18.31 میلیون دلار
42$ 0.1370021,824 تومان2.03%141.21 میلیون دلار60.69 میلیون دلار
43$ 0.00073110 تومان6.95%134.56 میلیون دلار143.17 هزار دلار
44$ 0.049725662 تومان8.80%133.94 میلیون دلار26.82 میلیون دلار
45$ 0.011676155 تومان11.30%133.96 میلیون دلار2.32 میلیون دلار
46$ 0.2744053,653 تومان10.15%129.91 میلیون دلار15.49 میلیون دلار
47$ 0.95230312,679 تومان4.43%126.89 میلیون دلار1.68 میلیون دلار
48$ 0.0006819 تومان-1.38%113.93 میلیون دلار2.60 میلیون دلار