قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 245.44 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 87.53 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 66.01%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 13,000 تومان
قبلی 50
بعدی 50
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییرات (24 ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)معرفی
1$9,106.57118,385,410.00 تومان3.33%165.79 میلیارد دلار37.75 میلیارد دلار
2$175.582,282,540.00 تومان4.62%19.21 میلیارد دلار15.60 میلیارد دلار
3$0.2472363,214.07 تومان5.89%10.81 میلیارد دلار2.44 میلیارد دلار
4$360.284,683,640.00 تومان-0.29%6.57 میلیارد دلار8.13 میلیارد دلار
5$261.003,393,000.00 تومان-2.13%4.76 میلیارد دلار4.44 میلیارد دلار
6$0.99610912,949.42 تومان0.10%4.28 میلیارد دلار49.88 میلیارد دلار
7$61.03793,390.00 تومان2.60%3.90 میلیارد دلار3.91 میلیارد دلار
8$3.8750,310.00 تومان1.88%3.72 میلیارد دلار4.15 میلیارد دلار
9$18.09235,170.00 تومان2.69%2.78 میلیارد دلار265.18 میلیون دلار
10$0.045296588.85 تومان4.60%1.41 میلیارد دلار148.93 میلیون دلار
11$0.062780816.14 تومان7.43%1.26 میلیارد دلار432.78 میلیون دلار
12$68.40889,200.00 تومان2.53%1.19 میلیارد دلار109.86 میلیون دلار
13$0.017974233.66 تومان3.61%1.19 میلیارد دلار1.57 میلیارد دلار
14$9.26120,380.00 تومان1.94%1.07 میلیارد دلار3.49 میلیارد دلار
15$2.8236,660.00 تومان7.49%1.03 میلیارد دلار194.40 میلیون دلار
16$1.4719,110.00 تومان3.02%1.03 میلیارد دلار76.91 میلیون دلار
17$107.721,400,360.00 تومان4.94%1.01 میلیارد دلار1.36 میلیارد دلار
18$0.90233311,730.33 تومان1.88%892.46 میلیون دلار8.99 میلیون دلار
19$4.7361,490.00 تومان0.78%892.23 میلیون دلار211.63 میلیون دلار
20$3.1240,560.00 تومان1.43%892.08 میلیون دلار160.95 میلیون دلار
21$11.96155,480.00 تومان4.83%843.87 میلیون دلار571.19 میلیون دلار
22$3.2642,380.00 تومان1.09%761.09 میلیون دلار216.93 میلیون دلار
23$0.2437503,168.75 تومان4.78%676.34 میلیون دلار19.84 میلیون دلار
24$0.047913622.87 تومان3.06%626.30 میلیون دلار7.58 میلیون دلار
25$53.83699,790.00 تومان-1.12%463.60 میلیون دلار548.21 میلیون دلار
26$0.7086219,212.07 تومان3.19%451.83 میلیون دلار174.61 میلیون دلار
27$516.536,714,890.00 تومان1.24%450.58 میلیون دلار2.51 میلیون دلار
28$0.99839212,979.10 تومان0.29%444.18 میلیون دلار351.58 میلیون دلار
29$0.00626281.41 تومان2.20%392.70 میلیون دلار169.97 میلیون دلار
30$0.039251510.26 تومان-1.11%356.55 میلیون دلار42.38 میلیون دلار
31$0.2246532,920.49 تومان0.98%319.88 میلیون دلار56.49 میلیون دلار
32$0.00254633.09 تومان4.58%313.49 میلیون دلار90.92 میلیون دلار
33$1.0013,000.00 تومان0.36%223.26 میلیون دلار418.62 میلیون دلار
34$19.55254,150.00 تومان-2.80%213.07 میلیون دلار23.71 میلیون دلار
35$11.57150,410.00 تومان-5.49%201.86 میلیون دلار48.37 میلیون دلار
36$2.0526,650.00 تومان2.44%197.24 میلیون دلار407.02 میلیون دلار
37$14.15183,950.00 تومان-2.06%155.28 میلیون دلار24.17 میلیون دلار
38$0.027511357.64 تومان0.71%146.33 میلیون دلار15.21 میلیون دلار
39$0.2399503,119.35 تومان-0.38%145.06 میلیون دلار41.62 میلیون دلار
40$0.99840812,979.30 تومان0.11%143.75 میلیون دلار868.27 میلیون دلار
41$0.2556743,323.76 تومان2.98%141.60 میلیون دلار61.72 میلیون دلار
42$0.0874341,136.64 تومان1.64%135.83 میلیون دلار89.82 میلیون دلار
43$0.0007239.40 تومان0.61%128.47 میلیون دلار11.94 میلیون دلار
44$0.6461338,399.73 تومان-4.51%120.92 میلیون دلار7.72 میلیون دلار
45$0.83621710,870.82 تومان1.30%117.43 میلیون دلار79.05 میلیون دلار
46$0.1093081,421.00 تومان3.88%109.40 میلیون دلار3.79 میلیون دلار
47$0.7135149,275.68 تومان-5.22%97.98 میلیون دلار4.62 میلیون دلار
48$1.5720,410.00 تومان1.40%96.04 میلیون دلار11.49 میلیون دلار
49$0.99317912,911.33 تومان0.10%96.02 میلیون دلار5.53 میلیون دلار
50$0.7179119,332.84 تومان1.48%95.60 میلیون دلار2.95 میلیون دلار
عضویت در کانال تلگرام میهن بلاکچین