قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 258.46 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 75.89 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 64.73%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 11,450 تومان
قبلی
بعدی
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییر (۲۴ ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)معرفی
1$ 9,357.00107,137,650 تومان-3.07%166.86 میلیارد دلار29.63 میلیارد دلار
2$ 207.802,379,276 تومان0.30%22.22 میلیارد دلار10.89 میلیارد دلار
3$ 0.3063793,508 تومان-1.93%13.12 میلیارد دلار2.97 میلیارد دلار
4$ 89.511,024,901 تومان5.93%5.61 میلیارد دلار5.24 میلیارد دلار
5$ 286.683,282,509 تومان-1.00%5.13 میلیارد دلار2.31 میلیارد دلار
6$ 3.7943,361 تومان-0.23%3.86 میلیارد دلار3.80 میلیارد دلار
7$ 27.26312,178 تومان3.17%3.81 میلیارد دلار56.17 میلیون دلار
8$ 0.99916911,440 تومان-0.73%3.56 میلیارد دلار44.38 میلیارد دلار
9$ 124.681,427,586 تومان5.12%2.23 میلیارد دلار658.26 میلیون دلار
10$ 0.053617614 تومان-0.69%1.67 میلیارد دلار156.87 میلیون دلار
11$ 0.083915961 تومان4.48%1.65 میلیارد دلار462.72 میلیون دلار
12$ 0.022829261 تومان4.24%1.51 میلیارد دلار870.98 میلیون دلار
13$ 75.95869,628 تومان-2.97%1.30 میلیارد دلار212.11 میلیون دلار
14$ 1.2514,313 تومان-8.20%1.24 میلیارد دلار7.91 میلیون دلار
15$ 3.9645,342 تومان-1.55%989.90 میلیون دلار114.31 میلیون دلار
16$ 2.4828,396 تومان11.64%901.99 میلیون دلار173.43 میلیون دلار
17$ 3.7142,480 تومان-3.41%898.51 میلیون دلار218.36 میلیون دلار
18$ 99.951,144,428 تومان-0.85%893.15 میلیون دلار296.92 میلیون دلار
19$ 0.2767383,169 تومان1.97%770.57 میلیون دلار14.48 میلیون دلار
20$ 10.86124,347 تومان4.73%766.62 میلیون دلار452.25 میلیون دلار
21$ 0.91268110,450 تومان5.40%731.55 میلیون دلار11.97 میلیون دلار
22$ 5.4762,632 تومان-2.23%612.42 میلیون دلار619.81 میلیون دلار
23$ 0.062798719 تومان-0.79%567.05 میلیون دلار63.01 میلیون دلار
24$ 0.8627409,878 تومان3.00%561.54 میلیون دلار149.99 میلیون دلار
25$ 1.8421,068 تومان-3.30%551.66 میلیون دلار81.23 میلیون دلار
26$ 73.27838,942 تومان2.82%514.37 میلیون دلار453.04 میلیون دلار
27$ 25.35290,258 تومان-4.81%443.99 میلیون دلار22.48 میلیون دلار
28$ 0.99779511,425 تومان-0.64%423.32 میلیون دلار5.39 میلیارد دلار
29$ 0.049495567 تومان-3.26%399.54 میلیون دلار3.37 میلیون دلار
30$ 0.2190572,508 تومان6.85%384.68 میلیون دلار41.78 میلیون دلار
31$ 511.045,851,408 تومان-0.70%379.78 میلیون دلار2.28 میلیون دلار
32$ 0.00281732 تومان-3.79%339.19 میلیون دلار57.32 میلیون دلار
33$ 0.00527660 تومان0.11%293.39 میلیون دلار41.52 میلیون دلار
34$ 0.074979859 تومان24.70%293.48 میلیون دلار99.98 میلیون دلار
35$ 0.2031222,326 تومان0.16%287.73 میلیون دلار70.87 میلیون دلار
36$ 0.2146442,458 تومان1.69%273.80 میلیون دلار22.23 میلیون دلار
37$ 26.33301,479 تومان-2.66%266.06 میلیون دلار21.02 میلیون دلار
38$ 2.7531,488 تومان0.71%264.24 میلیون دلار383.23 میلیون دلار
39$ 0.99929911,442 تومان-0.40%222.92 میلیون دلار341.05 میلیون دلار
40$ 0.00117713 تومان-0.07%208.96 میلیون دلار12.37 میلیون دلار
41$ 1.4016,030 تومان0.92%196.36 میلیون دلار103.99 میلیون دلار
42$ 0.99759911,423 تومان-0.65%189.81 میلیون دلار6.41 میلیارد دلار
43$ 0.00085810 تومان0.23%182.00 میلیون دلار62.60 میلیون دلار
44$ 1.2213,969 تومان-3.71%162.47 میلیون دلار8.43 میلیون دلار
45$ 0.1038281,189 تومان0.42%157.69 میلیون دلار36.14 میلیون دلار
46$ 0.038820444 تومان-0.75%156.19 میلیون دلار18.98 میلیون دلار
47$ 0.7548218,643 تومان-1.18%141.96 میلیون دلار6.04 میلیون دلار
48$ 1.0712,252 تومان10.92%141.96 میلیون دلار18.60 میلیون دلار
49$ 1.3815,801 تومان-1.66%137.87 میلیون دلار29.46 میلیون دلار
50$ 1.1713,397 تومان-2.56%134.22 میلیون دلار5.78 میلیون دلار