قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 236.19 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 49.13 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 65.60%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 11,425 تومان
قبلی 50
بعدی 50
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییرات (24 ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)خرید
1$8,488.9196,985,796.75 تومان-1.82%153.28 میلیارد دلار26.02 میلیارد دلار
2$179.642,052,387.00 تومان-2.32%19.49 میلیارد دلار9.40 میلیارد دلار
3$0.2611722,983.89 تومان-2.61%11.30 میلیارد دلار1.86 میلیارد دلار
4$264.533,022,255.25 تومان-4.30%4.79 میلیارد دلار2.92 میلیارد دلار
5$1.0011,425.00 تومان0.16%4.29 میلیارد دلار28.74 میلیارد دلار
6$57.39655,680.75 تومان-2.92%3.65 میلیارد دلار2.61 میلیارد دلار
7$3.3338,045.25 تومان-1.32%3.44 میلیارد دلار2.31 میلیارد دلار
8$20.16230,328.00 تومان-4.47%3.09 میلیارد دلار218.54 میلیون دلار
9$123.301,408,702.50 تومان-1.94%2.23 میلیارد دلار739.53 میلیون دلار
10$0.072525828.60 تومان-1.68%1.46 میلیارد دلار172.80 میلیون دلار
11$0.042781488.78 تومان0.68%1.33 میلیارد دلار106.28 میلیون دلار
12$0.018569212.15 تومان-4.07%1.23 میلیارد دلار1.00 میلیارد دلار
13$62.65715,776.25 تومان-3.90%1.08 میلیارد دلار161.76 میلیون دلار
14$2.9533,703.75 تومان-4.72%1.08 میلیارد دلار155.66 میلیون دلار
15$3.9745,357.25 تومان1.47%977.84 میلیون دلار164.82 میلیون دلار
16$0.95330410,891.50 تومان-0.26%945.08 میلیون دلار12.74 میلیون دلار
17$2.9834,046.50 تومان-8.84%894.53 میلیون دلار77.97 میلیون دلار
18$3.6441,587.00 تومان-3.40%879.46 میلیون دلار318.33 میلیون دلار
19$12.00137,100.00 تومان-4.91%845.82 میلیون دلار456.61 میلیون دلار
20$1.1913,595.75 تومان-1.88%819.60 میلیون دلار42.86 میلیون دلار
21$0.2561172,926.14 تومان-2.88%711.89 میلیون دلار10.46 میلیون دلار
22$67.86775,300.50 تومان-1.41%617.67 میلیون دلار316.47 میلیون دلار
23$0.8285359,466.01 تومان-5.49%582.76 میلیون دلار145.24 میلیون دلار
24$4.5652,098.00 تومان-3.05%524.97 میلیون دلار738.14 میلیون دلار
25$0.00723282.62 تومان2.25%455.83 میلیون دلار203.12 میلیون دلار
26$600.486,860,484.00 تومان-7.16%446.07 میلیون دلار3.93 میلیون دلار
27$1.0011,425.00 تومان0.01%442.77 میلیون دلار205.60 میلیون دلار
28$0.036493416.93 تومان-2.72%426.45 میلیون دلار34.01 میلیون دلار
29$0.040860466.83 تومان3.15%367.73 میلیون دلار55.49 میلیون دلار
30$0.2467632,819.27 تومان-3.81%335.23 میلیون دلار50.70 میلیون دلار
31$0.00262029.93 تومان-1.50%319.64 میلیون دلار78.74 میلیون دلار
32$36.04411,757.00 تومان-0.94%283.54 میلیون دلار179.57 میلیون دلار
33$24.28277,399.00 تومان13.31%255.23 میلیون دلار34.78 میلیون دلار
34$1.0011,425.00 تومان0.04%231.43 میلیون دلار215.37 میلیون دلار
35$2.1624,678.00 تومان-7.23%207.67 میلیون دلار385.37 میلیون دلار
36$0.00099311.34 تومان0.96%176.66 میلیون دلار14.19 میلیون دلار
37$0.2811613,212.26 تومان-2.57%169.28 میلیون دلار26.63 میلیون دلار
38$1.0011,425.00 تومان0.06%168.10 میلیون دلار394.42 میلیون دلار
39$0.1062751,214.19 تومان-7.38%164.43 میلیون دلار52.44 میلیون دلار
40$1.0211,653.50 تومان0.00%142.77 میلیون دلار110.16 میلیون دلار
41$7.9190,371.75 تومان-3.12%138.45 میلیون دلار11.86 میلیون دلار
42$0.073258836.97 تومان-5.66%135.89 میلیون دلار12.31 میلیون دلار
43$0.026574303.60 تومان-2.37%129.07 میلیون دلار10.58 میلیون دلار
44$0.2672993,053.89 تومان-4.32%124.27 میلیون دلار121.78 میلیون دلار
45$0.92829910,605.82 تومان-3.20%123.63 میلیون دلار3.96 میلیون دلار
46$10.82123,618.50 تومان-4.55%119.01 میلیون دلار8.47 میلیون دلار
47$1.0111,539.25 تومان-0.05%102.71 میلیون دلار6.09 میلیون دلار
48$0.7511558,581.95 تومان-1.29%102.56 میلیون دلار4.19 میلیون دلار
49$0.87621110,010.71 تومان-1.00%102.53 میلیون دلار5.25 میلیون دلار
50$1.1613,253.00 تومان-1.16%95.31 میلیون دلار5.19 میلیون دلار
عضویت در کانال تلگرام میهن بلاکچین