قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 247.28 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 52.96 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 56.49%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 13,900 تومان
قبلی
بعدی
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییر (۲۴ ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)معرفی
1$ 7,906.00109,893,400 تومان-0.89%140.05 میلیارد دلار23.68 میلیارد دلار
2$ 252.033,503,148 تومان-1.10%26.76 میلیارد دلار9.47 میلیارد دلار
3$ 0.3910115,435 تومان-1.95%16.47 میلیارد دلار1.85 میلیارد دلار
4$ 406.395,648,877 تومان-3.22%7.23 میلیارد دلار2.14 میلیارد دلار
5$ 6.2486,737 تومان-1.01%6.50 میلیارد دلار2.14 میلیارد دلار
6$ 90.421,256,852 تومان-1.64%5.60 میلیارد دلار3.79 میلیارد دلار
7$ 31.62439,461 تومان0.56%4.57 میلیارد دلار543.07 میلیون دلار
8$ 0.0819891,140 تومان-3.56%2.55 میلیارد دلار225.35 میلیون دلار
9$ 0.1296471,802 تومان-3.90%2.50 میلیارد دلار332.21 میلیون دلار
10$ 1.0013,900 تومان0.07%2.06 میلیارد دلار25.67 میلیارد دلار
11$ 0.028501396 تومان-1.92%1.88 میلیارد دلار797.96 میلیون دلار
12$ 102.171,420,163 تومان5.08%1.82 میلیارد دلار721.83 میلیون دلار
13$ 88.551,230,845 تومان-0.72%1.51 میلیارد دلار302.42 میلیون دلار
14$ 161.012,238,039 تومان-3.74%1.42 میلیارد دلار498.21 میلیون دلار
15$ 1.5721,823 تومان-6.48%1.25 میلیارد دلار6.20 میلیون دلار
16$ 1.1315,707 تومان6.82%1.13 میلیارد دلار3.69 میلیون دلار
17$ 0.4044465,622 تومان-1.81%1.12 میلیارد دلار29.22 میلیون دلار
18$ 4.5162,689 تومان-4.15%1.08 میلیارد دلار38.00 میلیون دلار
19$ 1.3518,765 تومان-3.12%830.34 میلیون دلار82.50 میلیون دلار
20$ 7.29101,331 تومان-3.73%806.55 میلیون دلار508.22 میلیون دلار
21$ 11.70162,630 تومان-6.39%760.10 میلیون دلار361.60 میلیون دلار
22$ 0.0835421,161 تومان-5.92%751.84 میلیون دلار73.69 میلیون دلار
23$ 652.859,074,615 تومان-1.66%652.75 میلیون دلار2.84 میلیون دلار
24$ 1.4420,016 تومان27.17%526.01 میلیون دلار103.95 میلیون دلار
25$ 72.621,009,418 تومان-4.75%478.14 میلیون دلار405.14 میلیون دلار
26$ 0.3614365,024 تومان-2.66%453.19 میلیون دلار45.91 میلیون دلار
27$ 1.5120,989 تومان4.70%452.96 میلیون دلار140.45 میلیون دلار
28$ 0.007491104 تومان-4.17%415.33 میلیون دلار22.03 میلیون دلار
29$ 23.69329,291 تومان-1.10%414.95 میلیون دلار20.49 میلیون دلار
30$ 0.065551911 تومان-1.21%394.05 میلیون دلار2.54 میلیون دلار
31$ 1.0013,900 تومان0.11%360.68 میلیون دلار447.28 میلیون دلار
32$ 0.00299342 تومان-1.94%357.61 میلیون دلار57.40 میلیون دلار
33$ 0.00186626 تومان-9.33%331.42 میلیون دلار35.00 میلیون دلار
34$ 3.0842,812 تومان-4.58%294.64 میلیون دلار260.00 میلیون دلار
35$ 2.0728,773 تومان-2.64%289.54 میلیون دلار154.03 میلیون دلار
36$ 29.18405,602 تومان-2.05%286.41 میلیون دلار11.67 میلیون دلار
37$ 1.9927,661 تومان-2.03%263.30 میلیون دلار2.83 میلیون دلار
38$ 2.4534,055 تومان-1.19%245.65 میلیون دلار42.41 میلیون دلار
39$ 0.99907213,887 تومان0.30%240.72 میلیون دلار179.66 میلیون دلار
40$ 20.71287,869 تومان-0.10%227.80 میلیون دلار15.84 میلیون دلار
41$ 1.7123,769 تومان-3.80%228.16 میلیون دلار5.35 میلیون دلار
42$ 1.0714,873 تومان0.82%201.86 میلیون دلار8.35 میلیون دلار
43$ 0.022352311 تومان5.13%198.05 میلیون دلار111.20 میلیون دلار
44$ 0.054028751 تومان-3.58%194.22 میلیون دلار33.51 میلیون دلار
45$ 0.3216934,472 تومان-1.57%189.47 میلیون دلار63.74 میلیون دلار
46$ 0.011652162 تومان7.89%186.77 میلیون دلار8.99 میلیون دلار
47$ 0.3943175,481 تومان-0.03%186.62 میلیون دلار35.47 میلیون دلار
48$ 0.014997208 تومان15.85%177.27 میلیون دلار4.94 میلیون دلار
49$ 0.1185651,648 تومان-0.99%178.46 میلیون دلار8.15 میلیون دلار
50$ 0.065522911 تومان-0.72%177.59 میلیون دلار15.54 میلیون دلار
عضویت در کانال تلگرام میهن بلاکچین