قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزش کل بازار: 263.34 میلیارد دلار
حجم معاملاتی (۲۴ ساعت): 53.38 میلیارد دلار
سهم بیت‌کوین از بازار: 67.19%
نرخ دلار آمریکا (سنا): 11,400 تومان
قبلی
بعدی
رتبهارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانتغییر (۲۴ ساعت)ارزش کل بازارحجم معاملات (۲۴ ساعت)نمودار (۷ روز)خرید
1$ 10,294.38117,355,932 تومان-1.27%183.87 میلیارد دلار23.16 میلیارد دلار
2$ 223.352,546,190 تومان4.63%24.08 میلیارد دلار11.67 میلیارد دلار
3$ 0.3097693,531 تومان-1.60%13.31 میلیارد دلار2.78 میلیارد دلار
4$ 321.433,664,302 تومان-2.07%5.79 میلیارد دلار2.69 میلیارد دلار
5$ 77.76886,464 تومان-1.99%4.92 میلیارد دلار4.40 میلیارد دلار
6$ 3.9945,486 تومان-3.67%4.10 میلیارد دلار3.36 میلیارد دلار
7$ 1.0111,514 تومان0.11%3.61 میلیارد دلار24.78 میلیارد دلار
8$ 21.48244,872 تومان-2.39%3.34 میلیارد دلار213.99 میلیون دلار
9$ 124.131,415,082 تومان-1.81%2.22 میلیارد دلار469.46 میلیون دلار
10$ 0.054309619 تومان2.85%1.69 میلیارد دلار194.46 میلیون دلار
11$ 0.082397939 تومان7.38%1.65 میلیارد دلار575.34 میلیون دلار
12$ 77.06878,484 تومان-2.23%1.33 میلیارد دلار127.83 میلیون دلار
13$ 0.017968205 تومان-1.21%1.19 میلیارد دلار886.50 میلیون دلار
14$ 1.1012,540 تومان-1.00%1.10 میلیارد دلار2.20 میلیون دلار
15$ 4.1547,310 تومان-1.01%1.02 میلیارد دلار132.29 میلیون دلار
16$ 101.481,156,872 تومان2.89%913.65 میلیون دلار525.48 میلیون دلار
17$ 1.1112,654 تومان-0.22%900.02 میلیون دلار16.33 میلیون دلار
18$ 0.3023733,447 تومان0.96%840.46 میلیون دلار9.20 میلیون دلار
19$ 2.7931,806 تومان-1.56%836.71 میلیون دلار67.38 میلیون دلار
20$ 3.1235,568 تومان-6.75%757.78 میلیون دلار159.47 میلیون دلار
21$ 6.2771,478 تومان-2.95%713.02 میلیون دلار736.42 میلیون دلار
22$ 9.93113,202 تومان-2.69%697.52 میلیون دلار310.65 میلیون دلار
23$ 1.9021,660 تومان9.08%692.10 میلیون دلار180.57 میلیون دلار
24$ 0.8423909,603 تومان-0.35%546.47 میلیون دلار134.09 میلیون دلار
25$ 0.047790545 تومان-1.99%428.36 میلیون دلار54.18 میلیون دلار
26$ 553.036,304,542 تومان2.63%410.97 میلیون دلار12.36 میلیون دلار
27$ 1.0111,514 تومان0.55%405.31 میلیون دلار293.63 میلیون دلار
28$ 0.039578451 تومان1.81%393.74 میلیون دلار12.53 میلیون دلار
29$ 50.61576,954 تومان-4.28%375.40 میلیون دلار400.84 میلیون دلار
30$ 0.00271131 تومان-2.07%328.77 میلیون دلار72.16 میلیون دلار
31$ 0.1950492,224 تومان0.18%261.56 میلیون دلار30.46 میلیون دلار
32$ 22.93261,402 تومان0.07%237.98 میلیون دلار11.59 میلیون دلار
33$ 0.00420848 تومان-3.25%233.35 میلیون دلار29.84 میلیون دلار
34$ 1.0111,514 تومان0.70%230.02 میلیون دلار367.15 میلیون دلار
35$ 0.1213161,383 تومان-2.30%219.34 میلیون دلار22.28 میلیون دلار
36$ 2.2425,536 تومان-1.48%214.36 میلیون دلار218.23 میلیون دلار
37$ 0.1468671,674 تومان0.46%208.06 میلیون دلار38.84 میلیون دلار
38$ 10.97125,058 تومان0.76%191.36 میلیون دلار13.11 میلیون دلار
39$ 1.0111,514 تومان0.38%190.37 میلیون دلار614.36 میلیون دلار
40$ 1.1613,224 تومان-1.64%162.18 میلیون دلار85.63 میلیون دلار
41$ 0.00088010 تومان-0.11%156.75 میلیون دلار7.77 میلیون دلار
42$ 0.034260391 تومان-3.40%152.73 میلیون دلار25.32 میلیون دلار
43$ 1.5417,556 تومان-3.50%136.20 میلیون دلار11.13 میلیون دلار
44$ 1.0011,400 تومان-3.49%134.94 میلیون دلار4.60 میلیون دلار
45$ 0.086002980 تومان-0.47%132.21 میلیون دلار11.98 میلیون دلار
46$ 0.2169802,474 تومان12.27%130.42 میلیون دلار28.74 میلیون دلار
47$ 0.0006047 تومان-4.69%128.32 میلیون دلار72.88 میلیون دلار
48$ 0.95897810,932 تومان-0.44%127.82 میلیون دلار2.48 میلیون دلار
49$ 0.3278653,738 تومان-6.63%126.82 میلیون دلار45.72 میلیون دلار
50$ 10.87123,918 تومان-2.35%118.57 میلیون دلار8.77 میلیون دلار
عضویت در کانال تلگرام میهن بلاکچین