ماشین حساب ماینر ارز دیجیتال

قیمت دلار کریپتو به تومان:
W
KW/h
هزینه برق

تومان

کارمزد پرداختی به استخر

دلار

درآمد

مقدار کوین

درآمد

دلار

درآمد

تومان

مجموع هزینه ها
مجموع هزینه برق و کارمزد استخر

تومان

سود

تومان

روز
هفته
ماه
سال
مجموع هزینه ها برابر است با مجموع هزینه برق و کارمزد استخر