قراردادهای آتی

قراردادهای آتی (Futures Contract) به نوعی از قرارداد مالی گفته می‌شود که برای خرید یا فروش یک دارایی با یک قیمت مشخص در آینده تنظیم می‌شود.

قراردادهای آتی به طرفین معامله اجازه می‌دهند که ریسک تغییرات قیمت دارایی در آینده را در نظر بگیرند و با توجه به آن، معامله خود را انجام بدهند.

دکمه بازگشت به بالا