شاردینگ

شاردینگ یکی از بهترین روش‌های ارائه شده برای حل مسئله مقیاس پذیری شبکه‌های بلاک چین است. شبکه اتریوم در آپدیت اتریوم ۲ نیز از تکنیک Sharding استفاده خواهد کرد. در این تکنیک، زنجیره بلوکی به زنجیره‌های کوچکتر تقسیم خواهد شد که به هر یک از آن‌ها شارد گفته می‌شود. در چنین ساختاری، تمام تراکنش‌های ارسال شده به شبکه میان شاردهای مختلف تقسیم شده و به این شکل بار کل تحمیل شده به شبکه میان نودها توزیع می‌شود.

مزیت شاردینگ چیست؟

شاردینگ ایده بهتری برای مقیاس‌پذیری یک شبکه‌ی بلاک چین در مقایسه با افزایش سایز دیتابیس کنونی است. در اتریوم شارد شده، هر کس می‌توان به نود شبکه تبدیل شود. هزینه مورد نیاز برای راه‌اندازی نود در شبکه اتریوم شارد شده بسیار کمتر از شبکه اتریوم فعلی است.

ایده شاردینگ در شبکه اتریوم چیست؟

طرح شاردینگ اتریوم به طور فرضی، اطلاعات تمام شاردها را به یک بلاک بیکن (beacon) وارد می‌کند. این راهکار پس از پیاده‌سازی به تمام تراکنش‌ها امکان می‌دهد تا به طور همزمان به اطلاعات بلاک، حتی از لایه اول و سیستم‌های مبتنی بر دانش صفر، دسترسی داشته باشند.

 

 
دکمه بازگشت به بالا