بحران اقتصادی

قرارگیری دو واژه بحران و اقتصاد در کنار هم نمایان‌گر شرایطی است که طی آن اقتصاد یک کشور از رشد و پیشرفت فاصله می‌گیرد و شرایط نامطلوبی را تجربه می‌کند. در این موقع است که شاهد نوسانات شدید، تغییر در روند عرضه و تقاضا و به طور کلی تزلزل خواهیم بود. کنترل و مدیریت چنین اوضاعی دشوار است و در صورت عدم رسیدگی به آن، پیامدهای نامطلوب‌ و شدیدی اتفاق می‌افتد.

بحران اقتصادی چیست؟

وضعیتی که طی آن قیمت دارایی‌ها در یک اقتصاد با کاهش شدید،‌ ناگهانی و قابل‌توجهی مواجه می‌شود.

پیامدهای بحران اقتصادی چیست؟

بحران اقتصادی پیامدهای گوناگونی مانند بی‌کاری، ناکارآمدی درآمد، کاهش قدرت خرید، مشکلات بودجه دولت، ناپایداری مالی می‌شود و بر بازارهایی نظیر سهام و مسکن نیز اثر می‌گذارد.

دکمه بازگشت به بالا