مقالات عمومی

پیش‌بینی قیمت بیت کوین بر اساس مدل Stock to Flow

مدل انباشت به جریان (Stock-to-Flow) در ماه مارس ۲۰۱۹ منتشر شد.مدل اصلی انباشت به جریان (S2F) بیت کوین یک فرمول بر اساس اطلاعات قیمت و S2F ماهانه است. از آنجایی که این اطلاعات بر اساس ترتیب زمانی مرتب شده اند، مدل S2F یک مدل مجموعه های زمانی است. این مدل باعث فعال شدن تحلیلگران کمی سراسر جهان شده است. بسیاری از تحلیلگران, رابطه غیر بدلی (non-spurious relationship) بین مدل S2F و قیمت بیت کوین را تایید کرده اند.

قیمت بیت کوین طبق مدل S2F
مدل S2F

برای مطالعه ادامه مقاله اکیدا توصیه می‌کنیم که ابتدا مقاله مرتبط با مدل انباشت به جریان را مطالعه کنید.

در این مقاله با حذف زمان و افزودن سایر دارایی ها به منسجم کردن مدل S2F پرداخته و اسم این مدل جدید را مدل انباشت به جریان بیت کوین ضربدر دارایی می‌گذاریم. مدل S2FX ارزشگذاری دارایی های مختلف نظیر نقره، طلا و بیت کوین را با یک فرمول امکان پذیر می‌سازد.

ابتدا مفهوم انتقال های فازی (Phase Transitions) را توضیح خواهیم داد زیرا فرایند فکری جدید درباره بیت کوین و S2F را بیان می‌کند. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا مدل S2FX مهم است.

سپس مدل S2FX، نحوه کار آن و معنی نتایج را بیان خواهیم کرد.

انتقال‌های فازی

انتقال‌های فازی نکته ای مهم در درک مدل S2FX است. طی انتقال های فازی، موارد مختلف، ویژگی های کاملا متفاوتی کسب می‌کنند. انتقال ها معمولا منفصل و ناپیوسته می‌باشد. سه مثال از انتقال های فازی عبارتند از:

۱- آب

۲- دلار

۳- بیت کوین

مثال کلاسیک از انتقال فاز، آب است. آب به صورت ۴ فاز مختلف وجود دارد: جامد، مایع، گاز و یونی. آب در تمام این فازها ثابت است اما ویژگی های مختلفی در هر فاز دارد.

دلار

انتقال فاز در امور مالی و اقتصاد نیز وجود دارد. برای مثال دلار از سکه طلا به اسکناس با پشتوانه طلا و سپس اسکناس بدون پشتوانه انتقال یافته است. اگرچه ما آن را هم چنان دلار می‌دانیم اما دلار ویژگی های کاملا متفاوتی در این ۳ فاز دارد.

بیت کوین

چنین شرایطی برای بیت کوین نیز صادق است. نیک کارتر (Nic Carter) و هاسو (Hasu) در مقاله خود در سال ۲۰۱۸ نحوه تغییر تعریف بیت کوین در طول این سال ها را بیان کرده اند.

تغییر های بزرگ بیت کوین در زمان
تغییر های بزرگ بیت کوین در زمان

تعاریف بیت کوین در این نمودار بسیار پیوسته به نظر می‌رسد. هرچند اگر این تعاریف را با نقاط عطف مالی (و سپس با اطلاعات قیمت و S2F) ترکیب کنیم به فازهای مختلف بسیار شباهت دارند. این انتقال فازها عبارتند از:

۱- گواه اثبات مفهوم پس از وایت پیپر بیت کوین

۲- پرداخت ها پس از معادل سازی با دلار

۳- طلای دیجیتال پس از اولین هاوینگ و تقریبا معادل با طلا

۴- دارایی مالی پس از هاوینگ دوم

۳ مثال بیان شده از انتقال فاز در آب، دلار و بیت کوین چشم انداز جدیدی از بیت کوین و S2F ارائه می‌دهند. این نکته بسیار مهم است که نه تنها از لحاظ مجموعه های زمانی پیوسته فکر کنیم، بلکه انتقال های این فازها را نیز در نظر بگیریم. در توسعه مدل S2FX، بیت کوین در هر کدام از این فازها به عنوان یک دارایی جدید با ویژگی های کاملا متفاوت در نظر گرفته می‌شود. قدم منطقی بعدی، شناسایی و تعیین کمیت انتقال های فازی بیت کوین است.

مدل S2FX بیت کوین

نمودار زیر نقاط اطلاعات قیمت و مدل S2F بیت کو‌ین را نشان می‌دهد. در این نمودار می‌توان ۴ خوشه اطلاعاتی را مشاهده کرد.

اطلاعات قیمت و مدل S2F بیت کوین

این ۴ خوشه می‌تواند بیانگر انتقال های فاز باشد.

تعیین کمیت این خوشه ها با به حداقل رساندن فاصله بین اطلاعات ماهانه بیت کو‌ین و خوشه ها امکان پذیر است. برای تعیین کمیت این ۴ خوشه از الگوریتم ژنتیک (به حداقل رساندن فاصله مطلق) استفاده شده است. تحقیقات آینده می‌توانند بر الگوریتم های خوشه بندی مختلف معطوف شوند.

1

هر کدام از این خوشه های بیت کو‌ین دارای ترکیب ارزش بازار S2F متفاوتی هستند که به نظر می‌رسد مطابق با هاوینگ ها و تعاریف بیت کو‌ین است. این خوشه عبارتند از:

۱- گواه اثبات مفهوم بیت کو‌ین (S2F برابر با ۱.۳ و ارزش بازار یک میلیون دلار)

۲- پرداخت های بیت کو‌ین (S2F برابر با ۳.۳ و ارزش بازار ۵۸ میلیون دلار)

۳- طلای دیجیتال بیت کو‌ین (S2F برابر با ۱۰.۲ و ارزش بازار ۵.۶ میلیارد دلار)

۴- دارایی مالی بیت کو‌ین (S2F برابر با ۲۵.۱ و ارزش بازار ۱۱۴ میلیارد دلار)

این ۴ خوشه بیت کو‌ین بیانگر ۴ دارایی با تعاریف و مشخصه های متفاوت هستند. گواه اثبات مفهوم بیت کو‌ین با S2F برابر با ۱.۳ و ارزش بازار فقط یک میلیون دلار، دارایی کاملا متفاوتی با بیت کو‌ین خوشه “دارایی مالی” با S2F برابر با ۲۵ و ارزش بازار ۱۱۴ میلیارد دلار می‌باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع که بیت کو‌ین در خوشه های مختلف، دارایی متفاوتی است، اکنون می‌توان سایر دارایی ها نظیر طلا و نقره را به این مدل اضافه کرد. برای طلا و نقره از تحلیل بازار بورس توسط یان نیوونهویس (Jan Nieuwenhuijs) و قیمت های دسامبر ۲۰۱۹ از پلتفرم TradingView استفاده شده است.

۵- نقره با S2F برابر با ۳۳.۳ و ارزش بازار ۵۶۱ میلیارد دلار

۶- طلا با S2F برابر با ۵۸.۳ و ارزش بازار ۱۰,۰۸۸ میلیارد دلار

2

این نمودار، ۴ خوشه کمی بیت کو‌ین، نقره و طلا را نشان می‌دهد. این دارایی ها یک خط مستقیم مشخصی را شکل داده اند.

برای ایجاد مدل S2FX از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یک فرق بسیار بزرگ با مدل اصلی S2F این است که از S2F طلا و نقره و اطلاعات ارزش بازار آنها در تحلیل رگرسیون استفاده شده است. مدل S2FX رابطه معناداری بین S2F و ارزش بازار این ۶ دارایی را نشان می‌دهد.

3

از فرمول مدل S2FX برای تخمین ارزش بازار فاز یا خوشه بعدی بیت کوین استفاده کرد. (S2F بیت کوین در سال های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۴ برابر با ۵۶ خواهد بود) در نتیجه:

ارزش بازار= exp(12.7598) * 56 ^ 4.1167 برابر با ۵.۵ تریلیون دلار

با در نظر گرفتن موجودی ۱۹ میلیون بیت کوین، قیمت این ارز دیجیتال ۲۸۸ هزار دلار خواهد بود.

قیمت بیت کوین در مقاله اصلی بسیار بیشتر از ۵۵ هزار دلار پیش بینی شده است. لطفا توجه کنید که مدل S2FX در مراحل اولیه قرار دارد و توسط سایر افراد بررسی و آزمایش نشده است.

اگرچه اطلاعات این ۶ مورد بسیار اندک است اما نتایج مدل S2FX صحیح و مدل S2FX همانند مدل S2F یک فرضیه مناسب به نظر می‌رسد. تحقیقات آینده می‌توانند بر افزودن دارایی های بیشتر به این تحلیل ها معطوف شوند. هرچند اکثر دارایی ها، مقدار S2F اندک (کمتر از ۱) دارند و دارایی های جالبی برای این مدل در نظر گرفته نمی‌شوند. در مقابل، الماس دارای S2F بالایی است اما ارزشگذاری بسیار پیچیده ای دارد. (الماس بر اساس برش، قیراط، رنگ و روشنایی مختلف ارزشگذاری می‌شود)

4
نمومنه ای از درون یابی(سمت چپ) و برون یابی(سمت راست)-داده ها با رنگ آبی،مدل با خط سیاه و وضعیت پیش بینی با نقطه قرمز مشخص شده

نتیجه گیری

در این مقاله با حذف زمان و افزودن سایر دارایی ها به منسجم کردن مدل S2F پرداخته و اسم این مدل جدید را مدل انباشت به جریان بیت کوین ضربدر دارایی می‌گذاریم. مدل S2FX ارزشگذاری دارایی های مختلف نظیر نقره، طلا و بیت کوین را با یک فرمول امکان پذیر می‌سازد.

در این مقاله به توضیح مفهوم انتقال فاز پرداخته شد. انتقال فاز، فرآیند فکری جدیدی را درباره بیت کوین و S2F معرفی می‌کند. این مفهوم ما را به مدل S2FX می‌رساند.

فرمول مدل S2FX همخوانی بی نظیری با اطلاعات دارد (تطابق ۹۹.۷ درصدی دارد)

مدل S2FX ارزش بازار بیت کوین در فاز یا خوشه بعدی را ۵.۵ تریلیون دلار پیش بینی می‌کند. با در نظر گرفتن موجودی ۱۹ میلیون بیت کوین در سال ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۴، قیمت هر بیت کوین ۲۸۸ هزار دلار خواهد بود.

منبع
medium

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا