DAO

دائو مخفف Decentralized Autonomous Organization به معنی سازمان مستقل غیرمتمرکز است و نهادی بدون روند سلسله مراتبی است که هسته مرکزی مدیریتی ندارد. دائوها کاملا شفاف و خودمختار هستند و قوانین آن‌ها بر اساس قراردادهای هوشمند اجرایی می‌‌شود؛ کدهای این قراردادهای هوشمند نیز بر اساس توافقات صورت‌گرفته نوشته می‌شود و ایجاد تغییر در آن‌ها، به رای اکثریت نیاز دارد.

قوانین DAO چطور تغییر می‌کند؟

معمولا پیشنهادها برای اعمال تغییرات ارائه می‌شوند و جامعه آن دائو به پروپوزال‌ها رای می‌دهند. در صورتی که پیشنهادی رای اکثریت را به دست آورد، تغییرات آن اعمال می‌شود.

معروف‌ترین ارزهای DAO کدامند؟

لیدو دائو،‌ منتل، آربیتروم، میکر ،‌آوه، ایپ کوین و کرو از جمله پروژه‌های معروفی هستند که حاکمیت دائو محور دارند.

دکمه بازگشت به بالا