متاورس

متاورس جهانی دیجیتالی و مجازی است که بر مبنای دو فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کار می‌کند. کاربران می‌توانند به کمک محصولات و ابزارهای دیجیتال، رخدادهای زندگی واقعی را در این جهان دیجیتالی تجربه کنند و با سایر اعضای این دنیا تعامل کنند. مفاهیمی نظیر عدم تمرکز، توزیع‌یافته بودن و عدم نیاز به اعتماد به اشخاص ثالث، نقطه اشتراک میان متاورس و ارز دیجیتال است.

متاورس چیست؟

متاورس جهانی مجازی و دیجیتالی است که به کمک اینترنت و فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ایجاد شده است.

کاربرد متاورس چیست؟

این دنیای دیجیتال بستری است برای تجربه تعاملات و ارتباطات زندگی واقعی در دنیایی مجازی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تکنولوژی اینترنت را نمایان کند.

دکمه بازگشت به بالا