بررسی نحوه کار تراکنش های بیت کوین در نگاهی اجمالی!

زمانی که قیمت بیت کوین به سطوح بی سابقه ای صعود کرد، توجه و کنجکاوی من جلب شد. من در شگفت بودم که بیت کوین چگونه کار می کند. همچنان که به تفحص در مورد محیط عجیب و غریب بلاک چین می پرداختم، متوجه شدم که بسیاری از منابع به ندرت پا را از مباحث عادی فراتر می نهادند و به ویژگی های انقلابی، توزیع شده و غیر قابل تغییر بلاک چین می پرداختند. بسیاری از این منابع تنها در مورد چه چیزی صحبت می کردند و تعداد کمی از آنها در مورد چرا و چگونه صحبت می کردند.

من به خواندن رساله های فنی و کد منبع متوسل شدم تا ماهیت این پدیده را کشف کنم. من با ساختن اپلیکیشن هایی که کار های درونی بلاک چین را نشان می دادند، شروع به انتشار آموخته های خود کردم. تشخیص دادم که بیت کوین چیزی متشکل از بلاک چین و تراکنش ها می باشد. در این مقاله به بحث در مورد تراکنش ها پرداخته می شود. یک بلاک در بلاک چین دارای بخش های زیر می باشد:

بیت کوین

نما (Block#1) که نشان می دهد بلاک مورد بحث کدام است.

هش (#00001834d29f33….) که نشان می دهد که آیا بلاک معتبر است یا نه.

هش قبلی (#000dc75) که نشان می دهد که آیا بلاک قبلی معتبر است یا نه.

برچسب زمانی (Tue, 19 Dec 2017) که نشان می دهد که بلاک چه وقتی اضافه شده است.

داده ها (I freeCodeCamp) که نشان می دهد چه اطلاعاتی بر روی بلاک ذخیره شده است.

(Nonce (1263 که به تعداد تکرار هایی اشاره دارد که قبل از پیدا کردن یک بلاک معتبر از آن گذر کرده ایم.

در عوض داشتن متن (I freeCodeCamp) به عنوان داده، ارز های دیجیتال تراکنش ها را به عنوان داده دارند.

تراکنش چیست؟

تراکنش ها به سابقه پرداخت بین دو طرف اطلاق می شوند. زمانی که مبادله ارزش موجود باشد، یک تراکنش برای ثبت آن ایجاد می شود. به عنوان مثال اجازه دهید فرض کنیم ساتوشی صد کوین دارد. او می خواهد ۵ کوین به Dean بپردازد که کارمزد استخراج این تراکنش ۱ کوین می باشد. او از ۱۰۰ کوینی که دارد برای انجام این تراکنش استفاده می کند. او انتظار دارد که بعد از این تراکنش ۹۴ کوین برایش باقی بماند. وقتی که ساتوشی بلاک جدیدی را با تراکنش بالا استخراج می کند، به عنوان پاداش ۱۰۰ کوین جدید به او داده می شود. مثال بالا خروجی های تراکنش را به شرح زیر ایجاد می کند:

بیت کوین

از آنجا که صد کوین اولیه ای که ساتوشی به عنوان ورودی به کار برده بود، تراکنش بالا را ایجاد کرد، این صد کوین اولیه حالا خرج شده اند.

بیت کوین

مفاهیم بالا بعدا توضیح داده خواهد شد.

سه نوع تراکنش

۱- پاداش: ساتوشی برای استخراج بلاک جدید ۱۰۰ کوین را به عنوان پاداش دریافت کرد.

۲- عادی: ساتوشی ۵ کوین را به Dean پرداخت و ۹۴ کوین برایش باقی ماند.

۳- کارمزد: کارمزد استخراج برای هر کسی که تراکنش را استخراج کند ۱ کوین می باشد.

تراکنش

یک تراکنش متشکل از چهار بخش می باشد:

۱- ورودی ها: جایی که ارزش از آنجا می آید.

۲- خروجی ها: جایی که ارزش به آنجا می رود.

۳- هش: به طور منحصر به فرد تراکنش را شناسایی می کند. (با استفاده از ورودی ها و خروجی ها)

۴- نوع: پاداش، عادی یا کارمزد

خروجی ها، ارزش به کجا می رود؟

یک خروجی دارای دو بخش می باشد:

۱- آدرس: آدرس عمومی کیف پول برای ارسال کوین ها به آن چیست؟

۲- مقدار: تعداد کوین ها چقدر است؟

ورودی ها: ارزش از کجا می آید؟

یک ورودی باید از خروجی قبلی بیاید. اما یک خروجی تنها می تواند یکبار به عنوان ورودی مورد استفاده قرار گیرد. وقتی که یک خروجی مورد استفاده قرار گرفت دیگر خرج شده تلقی می شود. خروجی هایی که به عنوان ورودی مورد استفاده قرار نگرفته اند، خرج نشده می باشند.

یک ورودی دارای پنج بخش می باشد:

۱- هش تراکنش: هش تراکنش از خروجی خرج نشده

۲- نمای خروجی: نمای خروجی خرج نشده در تراکنش

۳- مقدار: مقدار خروجی خرج نشده

۴- آدرس: آدرس خروجی خرج نشده

۵- امضا: امضا شده توسط کلید خصوصی آدرس

تراکنش پاداش

تراکنش های پاداش در نتیجه پیدا کردن یک بلاک معتبر در بلاک چین ایجاد می شوند. در نتیجه تراکنش های پاداش دارای ورودی نمی باشند زیرا کوین های جدیدی را ایجاد می نمایند.

به عنوان مثال: ساتوشی یک بلاک جدید با پاداش استخراج ۱۰۰ کوین استخراج کرداین تراکنش در بلاک مانند زیر به نظر می رسد:

نوع: پاداش

ورودی ها: هیچ

خروجی ها:

آدرس: آدرس کیف پول عمومی ساتوشی

مقدار: ۱۰۰ (پاداش تعیین شده توسط آن ارز دیجیتال خاص)

هش: f (ورودی ها + خروجی ها) = 000abcdefg…

تراکنش عادی

تراکنش های عادی تراکنش هایی هستند که وقتی طرفی به دیگری پول پرداخت می کند، ایجاد می شوند. به مثال قبل اگر برگردیم، ساتوشی از خروجی خرج نشده از تراکنش پاداش به عنوان ورودی برای پرداخت ۵ کوین به Dean استفاده می کند. او کارمزد استخراج ۱ کوین را تعیین می کند.

نوع: عادی

ورودی ها:

هش تراکنش: 000abcdefg…. (هش تراکنش پاداش بالا)

نمای خروجی: 0 (اولین نمای خروجی 0 می باشد)

مقدار: ۱۰۰ (مقدار خروجی)

آدرس: آدرس کیف پول عمومی ساتوشی (آدرس خروجی)

امضا: ساتوشی این ورودی را با کلید خصوصی خود امضا می کند.

خروجی ها:

خروجی ۱: (نمای ۰)

آدرس: آدرس Dean

مقدار: ۵ کوین

خروجی ۲: (نمای ۱)

آدرس: آدرس ساتوشی

مقدار: ۹۴ کوین که ۵ کوین برای پرداخت و ۱ کوین هم به عنوان کارمزد از ۱۰۰ کوین کم شده است.

۱- اولین خروجی پرداختی است که به Dean می رود.

۲- دومین خروجی بقیه پولی است که به ساتوشی برمی گردد.

از آنجا که خروجی تراکنش پاداش ساتوشی به عنوان ورودی برای این پرداخت مورد استفاده قرار گرفته است، حالا خرج شده و دوباره نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر دوباره مورد استفاده قرار بگیرد، خرج شدن دوباره (double spending) روی می دهد.

چرا آن اضافه نمی شود؟

مقدار ورودی کلی ۱۰۰ می باشد.

مقدار خروجی کلی ۵+۹۴=۹۹  می باشد.

در مثال ذکر شده در بالا، ساتوشی کارمزد استخراج ۱ کوین را تعیین کرد. تفاوت بین ورودی ها و خروجی های یک تراکنش عادی کارمزد استخراج می باشد. ورودی ها باید بزرگتر یا برابر با خروجی ها باشند. اگر ورودی ها و خروجی ها برابر باشند، سپس کارمزد استخراج موجود نخواهد بود.

تراکنش کارمزد

هر کسی تراکنش عادی بالا را استخراج کند، تراکنش کارمزد استخراج را اضافه خواهد کرد. از آنجایی که کسر یک کوین در تراکنش عادی موجود بود، مقدار کارمزد یک کوین است. فرض کنید در مثال قبلی Bob تراکنش ساتوشی و Dean را استخراج کند.

نوع: کارمزد

ورودی ها: هیچ

خروجی ها:

آدرس: آدرس کیف پول عمومی Bob

مقدار: ۱ (کارمزد، تفاوت ورودی و خروجی تراکنش عادی)

از آنجا که Bob ای تراکنش را به بلاک جدید استخراج کرد، یک تراکنش پاداش به مقدار ۱۰۰ کوین برای Bob موجود خواهد بود.

موجودی های نهایی:

ساتوشی: ۹۴= ۱۰۰ (پاداش) – ۵ (پرداخت) – ۱ (کارمزد)

Dean: تعداد ۵ کوین (پرداخت از جانب ساتوشی)

Bob: تعداد کل ۱۰۱= ۱۰۰ (پاداش استخراج بلاک جدید) +1 (کارمزد)

کل کوین های در حال گردش: ۲۰۰= ۹۴ (ساتوشی) + ۵ متعلق به Dean + تعداد ۱۰۱ کوین متعلق به Bob

دو بلاک استخراج شدند و هر بلاک دارای پاداش ۱۰۰ کوین بود، پس باید ۲۰۰ کوین در گردش باشد.

نتیجه گیری

در یک بلاک جدید، ورودی های کارمزد و عادی و کل خروجی ها باید مساوی باشند. این امر تضمین می کند که تنها تراکنش های پاداش کوین های جدید ایجاد کنند. مقادیر کسر شده از خروجی های عادی با خروجی های تراکنش کارمزد جبران می شوند. و تنها مازاد خروجی تراکنش های پاداش خواهد بود.


54321
امتیاز 5 از 2 رای

منبع medium
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال نظر