اخبار داخلی

قوانین تامین برق مراکز استخراج رمزارزها اصلاح شد

پیرو مصوبه سیزدهم مرداد سال ۸۸ در خصوص استفاده مراکز استخراج رمزارزها از نیروی برق، اصلاحیه جدید توسط رضا اردکانیان وزیر نیرو به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.

متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها به شرح زیر است: 

كل اوقات سال، بر اساس شرايط تامين برق، به سه دسته به شرح زير، تقسيم می‌شوند:

اوقات نوع يک (اوج بحرانی)

به دوره‌هاي زماني اطلاق مي‌گردد که به دليل عدم کفايت ظرفيت توليد در مقايسه با اوج بار درخواستي، احتمال بروز خاموشي وجود دارد. حداقل ميزان اين اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.

اوقات نوع دو (محدوديت‌دار)

اوقاتي از سال به ميزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانير و براساس محدوديت‌هاي تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و ساير قوانين و مقررات در کشور تعيين و اعلام مي‌گردد. اين اوقات خارج از اوقات نوع يک (اوج بحراني) در نظر گرفته مي‌شود.

اوقات نوع سه (عادي)

شامل کليه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع يک (اوج بحراني) و دو (محدوديت‌دار) است.

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها

 تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر می‌باشد. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامين برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامين برق از طريق سرمايه گذاري در بهينه سازي»، «تامين برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و يا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصي تامین برق اين گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:

تامين برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نيروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضي، مي بايست در سایر اوقات با شبكه تهاتر گردد.

تبصره۱:‌ در‌صورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکتهای‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها‌ که‌ برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را‌ از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار ‌نمایند.

تبصره ۲: در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با ‌نیروگاه ‌تجدیدپذیر‌ صورت ‌می‌گیرد،‌ ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.

تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزريق شده به شبكه مثبت باشد، مطابق مقررات حاكم بر خريد تضميني برق تجديد پذير، توسط ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) خريداري و در صورت منفي بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ هاي فروش برق به مراكز استخراج رمزارزها، توسط شركت صادر و بهاي آن دريافت مي گردد.

تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدید